درجه، جمعیت و سال تاسیس

بر پایه سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال ۱۳۹۵ جمعیت این شهر ۳٬۵۹۸ نفر (در ۱٬۰۷۰ خانوار) بوده‌است.

 

جمعیت
سال جمعیت ±%
۱۳۸۵ ۳٬۱۴۵
۱۳۹۰ ۳٬۵۳۰ ۱۲٫۲٪+
۱۳۹۵ ۳٬۵۹۸ ۱٫۹٪+

درجه شهرداری: درجه 3

سال تاسیس : 1383/08/28

  نظرات