ليست شهروندان اسفدن كه زمين از بنياد مسكن خريداري نموده و تاكنون نسبت به ساخت آن اقدام ننموده اند

  • تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۱۸
  • دسته بندی : اخبار
  • نظرات : 1 نظر

ليست شهروندان اسفدن كه زمين از بنياد مسكن خريداري نموده و تاكنون نسبت به ساخت آن اقدام ننموده اند

نامه بنياد

فايل 1

فايل 2

فايل 3

فايل 4

فايل 5

فايل 6

فايل 7

فايل 8

فايل 9

  نظرات

یک دیدگاه برای “ليست شهروندان اسفدن كه زمين از بنياد مسكن خريداري نموده و تاكنون نسبت به ساخت آن اقدام ننموده اند”