دیدار شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر اسفدن با رئیس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی خراسان جنوبی

مهندس زینلی در معیت اعضای شورای اسلامی شهر و حجت الاسلام شیرافکن روحانی مستقر اسفدن با دکتر جهانشاهی ریاست محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان جنوبی دیدار نمودند. به گزارش روابط عمومی شهرداری اسفدن، در این دیدار مهندس زینلی گزارشی از وضعیت پروژه های نیمه تمام شهرداری اسفدن ارائه و درخواست تامین اعتبار جهت تکمیل پروژه ها شد که دکتر جهانشاهی رئیس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان در این خصوص قول مساعد داد.

  نظرات