شهرداری 2-32583901

آتش نشانی: 125 - 32584207

کلانتری: 110 - 32583222

اورژانس: 115 -32583980

هلال احمر: 112 -

اتفاقات آب:122

اتفاقات برق:121

اتفاقات گاز: 194 - 32524404 - 09105090732(گازبان اسفدن)

راهداری:32566282

درمانگاه:32583202

داروخانه:32584013

پمپ بنزین:

ستاد خدمات سفر نوروزی شهرداری:32584207

اسكان شماره يك :مجتمع فرهنگي مذهبي حضرت علي اكبر(ع)-آدرس: خيابان امام حسين (ع) جنب عكاسي  مدرن  تلفن:09150918711

اسكان شماره دو:دبيرستان علامه طباطبايي-آدرس: انتهاي خيابان ولي عصر(عج)-تلفن:09150918711