بازدید کننده گرامی،به سایت شهرداری اسفدن خوش آمدید

28 دی 1400 18:59

ارتباط با مسئولین

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفن

حسین زینلی

  شهردار اسفدن

32583680

محمد خالدی

مسئول واحد عمران و شهرسازی

32583901

رضا برات زاده

مسئول حراست

32584166

رضا برات زاده

مسئول امور اداری

32583901

محمد دوستی

مسئول امور مالی

32583901

 اسد بزرگری  مسئول خدمات و ایمنی شهری  32584207
 حسین حسنی  کارپرداز – جمعدار و امین اموال  32583902
 محمدرضا براتی  مسئول روابط عمومی و شن شویی 09939777313