بازدید کننده گرامی،به سایت شهرداری اسفدن خوش آمدید

7 مهر 1401 17:55

Untitled-1-1

تابلو مشخصات ساختمانی

تابلو استاندارد مشخصات ملک

مطابق با بند 2-11-2 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان مجری مکلف است قبل از شروع عملیات اجرایی مشخصات ساختمانی در دست احداث را بر روی تابلویی در کنار معبر عمومی به صورتی که از فاصله مناسب برای عموم قابل دیدن باشد درج نماید.

این تابلو تا زمان پایان کار باید در محل باقی بماند.

شهرداری ها و سایر مراجع صدور پروانه از شروع به کار یا ادامه کار ساختمان هایی که تابلو مشخصات را نصب ننموده اند جلوگیری به عمل می آوردند.

کلیه املاک در حال ساخت، می بایست به نصب تابلو شناسایی ملک مطابق شکل ذیل اقدام نمایند. 

فرم استاندارد تابلو مشخصات ملک مطابق تصویر زیر می باشد

تابلو استاندارد مشخصات ملک

در راستای فرهنگ سازی ساخت و ساز ایمن و استاندارد مالکین می توانند از نمونه طرح های آماده زیر نیز استفاده کنند

1) دانلود pdf جهت چاپ

2)دانلود pdf جهت چاپ

3)دانلود pdf جهت چاپ

4)دانلود pdf جهت چاپ

5)دانلود pdf جهت چاپ

6)دانلود pdf جهت چاپ

7)دانلود pdf جهت چاپ