بازدید کننده گرامی،به سایت شهرداری اسفدن خوش آمدید

28 دی 1400 20:06

مدارک لازم جهت صدور پایانکار بلوک صد واحدی مسکن جوانان

1-نقشه سازه پیچ و مهره ای

2-نقشه سقف کامپوزیت (از کانون کاردانها تهیه شود)

3-تعهدنامه رفع نواقص (در صورتی که محوطه سازی و حصارکشی کامل نباشد)

4-درخواست (سایز آ5 پرینت گرفته شود) (ویرایش25-11-97)

5-گواهی اتمام عملیات ساختمانی و فرم بازدید ناظر (در یک برگ به صورت پشت و رو پرینت گرفته شود) (ویرایش25-11-97)

6-بازدید پایانکار (ویرایش25-11-97)9

7-گواهی استحکام بنا (در صورتی که دارای بنای مازاد بر پروانه می باشد)(ویرایش25-11-97)