بازدید کننده گرامی،به سایت شهرداری اسفدن خوش آمدید

18 آذر 1401 21:56

Untitled-1-1

دیدار شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر اسفدن با رئيس سازمان مديريت وبرنامه ريزي خراسان جنوبی

مهندس زینلی در معیت اعضای شورای اسلامی شهر و حجت الاسلام شيرافكن روحاني مستقر اسفدن با دكتر جهانشاهي رياست محترم سازمان مديريت و برنامه ريزي استان خراسان جنوبی دیدار نمودند. به گزارش روابط عمومی شهرداری اسفدن، در این دیدار مهندس زينلي گزارشي از وضعيت پروژه هاي نيمه تمام شهرداري اسفدن ارائه و درخواست تامين اعتبار جهت تكميل پروژه ها شد كه دكتر جهانشاهي رئيس سازمان مديريت وبرنامه ريزي استان در اين خصوص قول مساعد داد.