بازدید کننده گرامی،به سایت شهرداری اسفدن خوش آمدید

7 مهر 1401 17:07

Untitled-1-1

پروژه جداسازي آب شرب از فضاي سبز شهر اسفدن افتتاح شد

با حضور محمدي سرپرست فرمانداري قاينات و مهندس ثقوري معاون برنامه ريزي امور عمراني، مهندس زينلي شهردار و اعضاي شوراي اسلامي شهراسفدن،  پروژه جداسازي اب شرب از فضاي سبز شهر اسفدن افتتاح گرديد.

در اين جلسه مهندس زينلي گفت: عمليات اجرايي اين پروژه  در سال 1400 آغاز شده و از محل اعتبارات تملك دارائيهاي سرمايه اي استان و همچنين اعتبارات ماده 58 بالغ بر 11400 ميليون ريال در اين پروژه هزينه شده است. شهرداراسفدن در ادامه افزود: اين پروژه فاز دوم طرح مي باشد كه علاوه بر تكميل فاز اول، ايستگاه پمپاژاحداث ونسبت به  نصب پمپ و تجهيزات مرتبط اقدام شده است. مهندس زينلي هدف از اجراي اين طرح را مديريت مصرف منابع آبي و همچنين جداسازي آب شرب از فضاي سبز مي باشد كه در آينده تمام انشعابات فضاهاي سبز جمع آوري و به ميزان انشعابات مذكور به دبي آب چاه فضاي سبز شهرداري افزوده خواهد شد.لازم به ذكر است مهندس زينلي در حاشه اين مراسم از محمدي فرماندار قاين خواست جهت رفع مشكل دبي آب مساعدت لازم انجام نمايند كه فرماندار قول مساعد داد ظرف يك ماه آينده جلسه اي به منظور رفع مشكلات دبي آب چاه فضاي سبز با حضور اعضاي شوراي اسلامي شهر- شهردار- امور منابع آب شهرستان و آب وفاضلاب شهرستان در محل فرمانداري برگزار شود.