بازدید کننده گرامی،به سایت شهرداری اسفدن خوش آمدید

7 مهر 1401 18:15

Untitled-1-1

اعضای هیئت رئیسه شورای اسلامي شهر اسفدن انتخاب شدند

با رای اکثریت اعضای شورای اسلامی شهر اسفدن « محمد اسداللهي » برای سال دوم به عنوان رئیس شورای اسلامی شهر انتخاب شد.
به گزارش روابط عمومي شهرداري اسفدن ، انتخابات سال دوم هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر اسفدن با حضور تمام اعضای شورای شهر برگزار شد.

در این انتخابات، محمد اسداللهي با اکثریت آرا به عنوان رئیس شورای اسلامی شهر ، اسماعيل اقتدايي به عنوان نایب رئیس، اقدس نجاري بعنوان خزانه دار ، سعيدنظري و هاشم نظري به عنوان منشی در دومین سال دوره ششم شورای اسلامی شهر انتخاب شدند.