بازدید کننده گرامی،به سایت شهرداری اسفدن خوش آمدید

7 مهر 1401 18:14

Untitled-1-1

اجراي جوبه عرضي هدايت آبهاي سطحي

در راستاي بهبود عبور و مرور شهري و همچنين هدايت آبهاي سطحي اجراي جوبه عبور عرضي در خيابان شهيد مطهري4- انتهاي جنوبي خيابان شهيد مطهري و همچنين راستگرد پارك خطي اجرا گرديد.