بازدید کننده گرامی،به سایت شهرداری اسفدن خوش آمدید

7 مهر 1401 18:18

Untitled-1-1

سهميه قير سال 1400 شهرداري اسفدن جذب شد

به گزارش روابط عمومي شهرداري اسفدن مهندس زينلي شهردار اسفدن از جذب قير سال 1400 اين شهرداري خبر داد و افزود: باپيگيريهاي انجام شده مقدار 138 تن قير سهميه سال 1400 اين شهرداري جذب و تخليه شد. شهردار اسفدن در ادامه گفت: تشريفات قانوني به منظور انتخاب پيمانكار اجراي آسفالت انجام شده و بزودي تعدادي از معابر خاكي شهر اسفدن زيرسازي و آسفالت خواهد شد. مهندس زينلي در پايان اظهار اميدواري كرد در اين طرح 15 هزار متر مربع معابر خاكي آسفالت گردد.