بازدید کننده گرامی،به سایت شهرداری اسفدن خوش آمدید

7 مهر 1401 17:10

Untitled-1-1

انجام ويدئو متري چاه شن شويي وفضاي سبز شهرداري اسفدن

به گزارش روابط عمومي شهرداري و شوراي اسلامي شهر اسفدن با توجه به گرماي بي سابقه هوا و كاهش شديد آبدهي چاه شن شويي وفضاي سبز، اين شهرداري پس از بررسي اوليه و دعوت از كارشناسان و مشاورين مرتبط عمليات ويدئو متري چاه ( فيلمبرداري از چاه آب) را طي روزهاي گذشته انجام نمود. مهندس زينلي شهردار اسفدن با اعلام اين خبر گفت؛ در عمليات ويدئومتري،  لوله هاي جدار، سطح آب و همچنين انسداد و ميزان رسوبگذاري لوله هاي جدار بررسي و فيلمبرداري گرديد. وي همچنين خاطر نشان كرد پس از مشاوره و بازبيني فيلم مذكور و بررسي پمپ و ساير تجهيزات، راهكارهاي پيشنهادي جهت تصويب به شوراي اسلامي شهر ارسال خواهد شد.