بازدید کننده گرامی،به سایت شهرداری اسفدن خوش آمدید

6 خرداد 1401 16:12

Untitled-1-1

بازدیدجانشین پلیس راهور شهرستان قاین از معابر شهر اسفدن

جانشین پلیس راهور شهرستان قاینات از معابر شهر اسفدن بازدید کرد. به گزارش روابط عمومی شهرداری اسفدن این بازدید در پی درخواست های مطرح شده شهرداری در کمیته فنی ترافیک شهرستان و همچنین بررسی مشکلات ترافیکی معابر شهر اسفدن انجام شده است.