بازدید کننده گرامی،به سایت شهرداری اسفدن خوش آمدید

6 خرداد 1401 17:10

Untitled-1-1

بازدید مهندس زینلی شهردار اسفدن از اجرای عملیات جدول گذاری خیابان شهریار6