بازدید کننده گرامی،به سایت شهرداری اسفدن خوش آمدید

7 مهر 1401 18:16

Untitled-1-1

موقعیت جغرافیایی

شهر اسفدن در عرض جغرافیایی 33درجه و 39 دقیقه شمالی و طول چغرافیایی 59 درجه و 46 دقیقه شرقی و در ار تفاع 1200متری از سطح دریا قرار دارد .این شهر از توابع بخش مرکزی ودر فاصله 57 کیلومتری شرق قاین قرار دارد.