در احداث ساختمان در قطعه‌هاي مجاور با آثار و محوطه‌های با‌ارزش (طبيعي و مصنوع، تاريخي و معاصر) رعايت موارد زير الزامي است:

حفاظت از آثار و محوطه‌های باارزش الزامي است و مداخله در عرصه آن‌ها ممنوع است.

اين آثار و محوطه شامل آثار و محوطه‌هايي است كه در هر مقطع زماني به ثبت رسيده‌اند.

عرصه آثار و محوطه‌هاي داراي حريم شامل حريم آن‌ها نيز مي‌شود.

ضوابط و مقررات حفاظت از آثار و محوطه‌ها توسط سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري تعيين مي‌شود.

استفاده از آثار با ارزش براي عملكردهاي عمومي با موافقت سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري و ضوابط اين سازمان مجاز است.

هر گونه ساخت و ساز (ايمن‌سازي، مرمت، احيا، بازسازي، نوسازي، بهسازي و غیره) در داخل آثار با ارزش با موافقت و رعايت ضوابط سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري مجاز است.

هر گونه ساخت و ساز در داخل حريم و يا در مجاورت بلا واسطه حريم آثار و محوطه‌هاي با ارزش، با موافقت و رعايت ضوابط و مقررات سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري مجاز است.

تغيير در نماي آثار باارزش ممنوع است.

 

آیین نامه حفاظت از میراث فرهنگی کشور

کمیته امنیت داخلی شورای­عالی امنیت ملی در خصوص نحوه حفاظت از میراث فرهنگی کشور پیشنهادات خود را در قالب 12 بند تقدیم ریاست محترم آن شورا نمود. پیشنهادات مزبور پس از تایید ایشان طی نامه شماره 352-386/255 مورخ 14/6/73 جهت اجرا به سازمان­های ذیربط ابلاغ شد بند 2 مجموعه پیشنهادات فوق اظهار می­د­ارد، آیین نامه حفاظت از میراث فرهنگی باید توسط شورای امنیت کشور و سازمان میراث فرهنگی تهیه گردد. در اجرای ابلاغیه فوق، پیش نویس آیین نامه موردنظر پس از بحث و بررسی­های مکفی در جلسات کارشناسی در دبیرخانه شورای امنیت کشور با حضور نمایندگان دستگاه­های ذیربط تدوین شده و نهایتا در جلسه 28/3/81 شورای امنیت کشور به تصویب رسید. این آیین نامه صرفا جهت اجرا ابلاغ می­گردد.

ماده 1- حفاظت فیزیکی از آثار تاریخی-فرهنگی(موزه­ها، تپه­ها، بناها و محوطه ها و ...) در محل و با اولویت حفاظت پرسنلی، مکانیکی، الکترونیکی حسب مورد توسط سازمان صنایع دستی، میراث فرهنگی و گردشگری کشور طراحی و به مورد اجرا گذارده خواهد شد.

1-1-سازمان میراث فرهنگی کشور نسبت به رفع نیازهای حفاظتی با اولویت اقدام خواهد کرد.

ماده2- به منظور جلب همکاری و حمایت شوراهای اسلامی شهر، بخش و روستا در امر حفاظت و مراقبت از میراث فرهنگی کشور خصوصا تپه های باستانی، دستورالعول لازم توسط وزارت کشور و سازمان صنایع دستی، میراث فرهنگی و گردشگری کشور تدوین و اعلام خواهد شد.

ماده3- شهرداری­های سراسر کشور موظفند در هر موردی که راسا اقدام به عملیات عمرانی می­نمایند یا مجوز آن را صادر می­کنند و مکان عملیات به نحوی از انحاء مشمول ضوابط حفاظتی اعلام شده از سوی سازمان صنایع دستی، میراث فرهنگی و گردشگری کشور می باشد، بدوا نظر سازمان صنایع دستی، میراث فرهنگی و گردشگری کشور را استعلام نموده و بر اساس آن اقدام نماید.

ماده4-شورای­عالی شهرسازی و معماری و کمیسیون های موضوع ماده پنج قانون تاسیس شورای­عالی شهرسازی و معماری، کلیه نظرات سازمان صنایع دستی، میراث فرهنگی و گردشگری کشور را در مورد ضوابط حفاظتی آثار تاریخی-فرهنگی در طرح جامع و تفصیلی شهر لحاظ خواهند کرد.

ماده 5- کمیسیون حفاظت از اماکن و تاسیسات شورا ی امنیت کشور ظرف مدت 6 ماه بعد از تصویب این آیین نامه، رده بندی حفاظتی اماکن مربوط به میراث فرهنگی را انجام خواهد داد.

ماده6-به منظور ایجاد هماهنگی در امر پیگیری و مبارزه با جرایم علیه آثار تاریخی-فرهنگی و مذهبی و نظارت بر حسن اجرای آیین نامه، کمیته حفاظت از میراث فرهنگی کشور به عنوان یکی از کمیسیون های وابسته به شورای امنیت کشور با حضور نمایندگان قوه قضائیه وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت اطلاعات، سازمان اوقاف و امور خیریه، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروی انتظامی به ریاست رئیس سازمان میراث فرهنگی تشکیل می­گردد.

مصوبات کمیته که با اکثریت آراء و در حدود وظایف محوله به دستگاه­های اجرایی اتخاذ می­گردد برای همه دستگاه­ها و نهادهای اجرایی که آثار تاریخی را در اختیار دارند، لازم الاجرا خواهد بود.

1-6- دعوت از نماینده دبیرخانه شورای امنیت کشور جهت نظارت و تطبیق مصوبات کمیته مذکور با سیاست­ها و دستورالعمل­های ابلاغی از سوی آن شورا در کلیه جلسات کمیته الزامی است.

2-6- شرح وظایف و اختیارات و آیین نامه داخلی این کمیته به تصویب کمیسیون حفاظت از اماکن تاسیسات شورای امنیت کشور خواهد رسید.

3-6- حداقل هر سال 2 جلسه از جلسات شورای تامین استان(حسب درخواست اداره کل میراث فرهنگی استان) به امر حفاظت از میراث فرهنگی اختصاص خواهد یافت و بر اساس گزارش کمیته حفاظت از میراث فرهنگی استان، اقدامات و هماهنگی­های لازم انجام خواهد گرفت.

ماده 7- سازمان صنایع دستی، میراث فرهنگی و گردشگری کشور با همکاری قوه قضائیه و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان اوقاف و امور خیریه، موضوع تمرکز و رسیدگی فوری به جرایم میراث فرهنگی را پیگیری نماید.

ماده8-نیروی انتظامی، اهمیت میراث فرهنگی و نحوه حفاظت از این قبیل آثار را در برنامه آموزش­های تخصصی رده­های مختلف نیروی انتظامی، پیش­بینی می­کند.

ماده 9- برنامه آموزشی لازم آشنایی ارزیابی گمرک و مامورین نیروی انتظامی و وزارت اطلاعات برای تشخیص و جلوگیری از قاچاق اموال فرهنگی توسط سازمان صنایع دستی، میراث فرهنگی و گردشگری طراحی و با همکاری دستگاه­های ذیربط اجرا خواهد شد.

ماده 10-سازمان میراث فرهنگی کشور موظف است، پیگیری­های لازم را از اسناد کل نیروهای مسلح جهت تشکیل یگان حفاظت میراث فرهنگی با توجه به ماده 165 قانون برنامه پنج سال سوم توسعه انجام دهد.

1-10-سازمان تشکیل یگان میراث فرهنگی، نیروی انتظامی امر حفاظت داخلی آثار و اماکن تاریخ و فرهنگی را عهده­دار است.

ماده 11-اقدامات لازم برای انعقاد توافق نامه­های دو یا چند جانبه با اولویت همسایه برای مبارزه با قاچاق میراث فرهنگی توسط سازمان میراث فرهنگی کشور با همکاری وزارت کشور، وزارت امور خارجه و گمرک جمهوری اسلامی ایران انجام خواهد شد.

ماده 12- سازمان میراث فرهنگی کشور موظف است، اموال منقول تاریخی –فرهنگی موجود در موزه ها و مجموعه­های تاریخی-فرهنگی تحت پوشش آن سازمان را حداقل هر یک سال یک بار کنترل و حسب مورد اقدامات قانونی لازم را انجام دهد.

ماده 13- اموال تاریخی-فرهنگی موجود در بقاع متبرکه و اماکن مذهبی و تاریخی توسط سازمان اوقاف و امور خیریه و با همکاری سازمان صنایع دستی، میراث فرهنگی و گردشگری کشور شناسایی و بر اساس طرح مصوب کمیته حفاظت میراث فرهنگی، مورد نگهداری و مراقبت قرار می­گیرند.

ماده 14- آموزش نگهداری و مراقبت از اموال مذکور و همچنین عین اثر مذهبی و تاریخی، توسط سازمان اوقاف و امور خیریه، با هماهنگی سازمان میراث فرهنگی کشور انجام خواهد شد.

ماده 15- تعمیر و مرمت بقاع متبرکه تاریخی اموال منقول تاریخی-فرهنگی موجود در آن­ها با اطلاع قبلی و نظارت سازمان میراث فرهنگی کشور و توسط سازمان اوقاف و امور خیریه انجام خواهد شد.

ماده 16-تصمیمات هیئت­های امنای بقاع و اماکن متبرکه تاریخی برای تعمیر و مرمت آن­ها در صورت تایید اداره کل میراث فرهنگی استان قابل اجرا می­باشد.

ماده 17-طرح نگهداری و مراقبت از بقاع و اماکن متبرکه تاریخی از نظر تجهیزاتی و پرسنلی با هماهنگی سازمان صنایع دستی، میراث فرهنگی و گردشگری کشور، توسط سازمان اوقاف و امور خیریه تهیه و به مورد اجرا گذاشته می­شود.

ماده 18-سازمان صنایع دستی، میراث فرهنگی و گردشگری کشور، تپه های باستانی و محوطه های تاریخی را علامت­گذاری و به وسیله تابلوهای راهنمای مناسب، ضوابط حفاظتی و ضمانت اجراهای قانونی آن را اعلام خواهد کرد.

ماده 19-کلیه دستکاه های دولتی که اموال تاریخی –فرهنگی در اختیار دارند، فهرست مصور این اموال را به سازمان میراث فرهنگی کشور ارسال خواهند داشت. آرشیو ملی اموال منقول تاریخی-فرهنگی کشور در سازمان مذکور تشکیل خواهد شد.

ماده 20- ملحقات و اموال منصوب با موجود در بناهای تاریخی–فرهنگی که به طور جداگانه نیز دارای ارزش فرهنگی-تاریخی می باشند، توسط سازمان میراث فرهنگی کشور شناسایی و فهرست مصور آن­ها به آرشیو ملی اموال منقول تاریخی-فرهنگی ارسال می گردد.

ماده 21-سازمان صدا و سیما با همکاری سازمان میراث فرهنگی کشور و سازمان اوقاف و امور خیریه بخش متناسبی از برنامه­های خود را به معرفی شایسته میراث فرهنگی اختصاص می­دهند.

ماده 22-سازمان میراث فرهنگی کشور موظف است، شناسایی کامل اموال تاریخی فرهنگی منقول موجود در سطح کشور و ثبت آثار منقول ارزشمند در فهرست آثار ملی ایران را با اولویت در برنامه های خود پیش­بینی نماید.

ماده 23- کمیته ملی استرداد اموال تاریخی-فرهنگی ایران موجود در خارج از کشور، با حضور نمایندگان وزارت کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت امور خارجه، دفتر خدمات حقوقی بین المللی ریاست جمهری اسلامی، کمیته ملی یونسکو، سازمان اوقاف و امور خیریه، گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، نیروی انتظامی و وزارت اطلاعات، به ریاست رییس سازمان صنایع دستی، میراث فرهنگی و گردشگری و به منظور سیاست­گذاری و انجام هماهنگی در امور ذیل تشکیل می گردد.

الف- شناسایی اموال تاریخی-فرهنگی ایران موجود در خارج از کشور که به طور غیرقانونی از کشور خارج شده­اند.

ب- انجام اقدامات فرهنگی-سیاسی و حقوقی لازم از طریق سازمان­ها و مراجع بین المللی و در محدود معاملات موجود برای استرداد اموال تاریخی-فرهنگی ایرانی از خارج از کشور.

ج-کسب اطلاع به موقع از حراج های بین المللی اموال تاریخی-فرهنگی و انجام اقدامات کارشناسی، تکمیل مدارک و طرح دعوی، توقیف حراج و پیگیری حقوقی موضوع تا حصول نتیجه نهایی.

د-انتشار کتاب مصور مشخصات اموال تاریخی-فرهنگی مسروقه ایرانی و توزیع آن در سطح بین المللی جهت جلوگیری از خرید این قبیل اموال

ه-انجام اقدامات لازم برای طرح و پیگیری دعاوی حقوقی موضوع این ماده در خارج از کشور

و-جلوگیری از ورود و خروج غیرقانونی اموال فرهنگی-تاریخی در حدود معاهدات بین المللی موجود

ماده 24-نمایندگی­های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور و رای­زینی های فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، کلیه نشریات موسسات حراج بین المللی را حتی المکان تا قبل از تاریخ حراج دریافت و جهت بررسی به سازمان صنایع دستی، میراث فرهنگی و گردشگری کشور ارسال و در امر شناسایی این قبیل اموال با سازمان میراث فرهنگی کشور همکاری خواهند کرد.

ماده 25-سازمان میراث فرهنگی کشور اخبار، اطلاعات، نشریات دریافتی را بررسی و اسناد دال بر مالکیت دولت ایران بر امئال موضوع حراج، یا خروج غیرقانونی این اموال از ایران را تهیه خواهد کرد.

ماده 26-سازمان میراث فرهنگی کشور بر اساس اسناد موجود، طرح دادخواست اولیه را تهیه و به دفاتر خدمات حقوقی بین المللی جمهوری اسلامی ارسال خواهد کرد.

ماده 27- دفتر خدمات حقوق بین المللی جمهوری اسلامی ایران به منظور توقیف حراج اموال ایرانی  و پیگیری قضایی موضوع تا حصول نتیجه نهایی اقدامات لازم را در حدود معاهدات بین المللی و حقوق داخلی کشور محل وقوع آثار ایرانی انجام خواهد داد.

ماده 28- وزارت امورخارجه از طریق مجاری دیپلماتیک و در حدود معاهدات بین المللی موجود خصوصا معاهدات 1970یونسکو اقدامات سیاسی لازم برای استرداد اموال تاریخی –فرهنگی ایرانی از کشور محل وقوع اثر را آغاز و تا حصول نتیجه نهایی ادامه خواهد داد.

ماده 29-هر مورد از سرقت اموال تاریخی –فرهنگی همراه با استاد لازم بلافاصله از سوی سازمان میراث فرهنگی کشور به نیروی انتظامی ایران گزارش و نیروی انتظامی با اولویت امر شناسایی محل وقوع و اسامی دارندگان اثر یا آثار مسروقه را با همکاری سازمان پلیس بین­المللی آغاز و نتایج حاصله را در اختیار سازمان صنایع دستی، میراث فرهنگی و گردشگری کشور قرار خواهد داد.

ماده 30-علاوه بر انجام اقدامات قانونی لازم، موضوع تخلفات دیپلماتیک جهت رسیدگی به کمیته رسیدگی به تخلفات دیپلماتیک ارجاع خواهد شد.

ماده 31-وزارت آموزش و پرورش در مورد آموزش اهمیت میراث فرهنگی و معرفی ارزش­های آن حسب مورد از طریق کتاب درسی و سایر رسانه­های آموزشی، پیش بینی های لازم را انجام خواهد داد. سازمان صنایع دستی، میراث فرهنگی و گردشگری کشور همکاری های لازم را در این زمینه به عمل خواهد آورد.

ماده 32-تمهیدات تشکیلاتی و اداری به منظور انجام اقداماتی حفاظتی به پیشنهاد سازمان صنایع دستی، میراث فرهنگی و گردشگری کشور توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور فراهم می­گردد.

ماده 33-کلیه اقدامات حفاظتی مندرج در این آیین نامه برای شرایط عادی طراحی شده است و برای شرایط غیرعادی و بحرانی متناسب با تمهیدات ناشی از بحران، تمهیدات و طرح­های ویژه اظطراری توسط سازمان میراث فرهنگی کشور با همکاری نیروی انتظامی دستگاه­های ذیربط تهیه و به تصویب کمیسیون حفاظت اماکن و تاسیسات شورای امنیت کشور خواهد رسید.

 ماده 34-نظارت بر حسن اجرای این آیین نامه بر عهده بالترین مقام اجرایی وزارتخانه­ها و موسسات ذیربط می­باشد و محل اختلافات ناشی از موارد اجمال و سکوت آن بر عهده شورای امنیت کشور خواهد بود.

نقشه شهر

راه های ارتباطی

سامانه پیامک شهرداري :30007650002519

تلفن شهرداری :3-32583901-056

فکس :32583903-056

پست الکترونیک : info@esfeden.ir

آدرس : خراسان جنوبی - شهرستان قاینات-شهر اسفدن-خیابان شهید مطهری- مطهری13

بازدید امروز179
بازدید دیروز251
بازدید هفته881
بازدید ماه2697
کل بازدید166269