صدور پروانه ساختماني در محدوده شهر و حريم مصوب آن توسط شهرداري اسفدن صادر خواهد شد. نحوه انطباق تقاضا با اسناد طرح تفصيلي مصوب از سوي دايره صدور پروانه که در سازمان اجرايي شهرداري (بر اساس درجه و رتبه‌شهرداري از سوي استانداري به نمايندگي از سوي وزارت کشور ابلاغ خواهد شد) قرار دارد، به مرحله اجرا گذاشته مي‌شود.

تبصره 1: در هر يک از نوبت‌هاي پروانه‌ چنانچه مدت اجراي ساختمان بنا به دلايل فني و اجرايي طولاني شود قبل از انقضائ مدت پروانه، تمديد آن تا دو بار ممکن است بطوري که تحت هيچ عنوان تاريخ صدور مرحله اول تا تاريخ صدور پايانکار از پنج سال تجاوز ننمايد. در غير اين‌صورت مشمول دريافت مابه‌التفاوت عوارض قانوني موضوع ماده 11 دفترچه عوارض و بهاء خدمات شهرداري مي‌گردد.

تبصره 2: اضافه و كسر مساحت پلاک‌ها و نحوه اقدام، به هنگام صدور پروانه و تفكيك: به لحاظ اين که وظيفه شهرداري صدور پروانه ساختماني در محدوده مالكيت كه محل آن توسط مالك ارائه مي‌گردد بوده و بررسي و اعلام نظر در مورد جا‌به‌جايي و اضافه طول و عرض و مساحت خارج از محدوده وظايف شهرداري است، لذا در اينگونه موارد ضمن رعايت كاربري، عرض گذر و خطوط طرح تفصيلي در محدوده ابعاد و مساحت سند مالكيت، پروانه ساختماني صادر خواهد شد. در اين حالت چنان‌چه ابعاد و مساحت موجود، کم‌تر از ابعاد سند باشد، ابعاد و مساحت موجود ملاك عمل خواهد بود. بديهي است چنان‌چه كسري ابعاد و مساحت به دليل تعريض گذر باشد مقررات مربوطه در اين زمينه ملاك عمل است. در موقع تفكيك اراضي نيز رعايت كاربري، عرض گذر و خطوط طرح تفصيلي الزامي است.

 

 1-9-2-2- اقدامات ساختماني كه نياز به كسب مجوز ندارد

اقدامات زير از طرف متقاضيان در محدوده‌ قانوني شهر اسفدن، احتياج به مراجعه به شهرداري و كسب مجوز ندارد:‌

الف- مرمت پشت بام از قبيل عايق‌كاري (قيرگوني و يا ايزوگام، پوشش آسفالت، اندود كاه‌گل، نصب موزاييك)

ب- تعويض موزاييك ساختمان و راه‌پله.

پ- سفيدكاري و نقاشي و نصب كاشي.

ث- محوطه‌سازي در منازل و مجتمع‌هاي مسكوني اعم از احداث حوض يا استخر و هر نوع كف‌بندي، باغچه‌بندي مشروط به عدم حذف پاركينگ.

ج- نصب، تعمير يا تعويض سرويس‌هاي بهداشتي.

چ- تعويض در يا پنجره، مشروط به عدم تغيير در نظام فني و معماري و كاربري ساختمان.

ح- لوله‌كشي آب، فاضلاب، گاز، نصب شوفاژ و احداث منبع گازوئيل زير حياط.

خ- حفر چاه فاضلاب و تخليه‌ آن.

د- احداث سرويس (دستشويي و توالت) مجزا از ساختمان به مساحت حداكثر 5 مترمربع.

ذ- تعويض يا ترميم ديواري كه بر اصلاحي نداشته باشد.

ر- رفع نواقص بهداشتي ساختماني، مشروط به عدم تغيير نظام فني، معماري و كاربري ساختمان.

نقشه شهر

راه های ارتباطی

سامانه پیامک شهرداري :30007650002519

تلفن شهرداری :3-32583901-056

فکس :32583903-056

پست الکترونیک : info@esfeden.ir

آدرس : خراسان جنوبی - شهرستان قاینات-شهر اسفدن-خیابان شهید مطهری- مطهری13

بازدید امروز165
بازدید دیروز251
بازدید هفته867
بازدید ماه2683
کل بازدید166255