تبصره 1: فضا‌هاي عمومي مجاز در زيرزمين که در تراکم ساختماني منظور نمي‌شود، عبارتست از:

راه‌پله، آسانسور، ايستگاه مشترک، پله خروج اضطراري، برابر مشخصات مندرج اين ضوابط.

پارکينگ، انباري مسکوني و سرويس بهداشتي و محل بازي بچه‌ها و اتاق تأسيسات (مکانيکي، برقي)

استخر، سونا و مکان ورزشي که منحصراً مورد استفاده ساکنين باشد.

اتاق جلسات هيئت مديره و مديريت ساختمان براي مجتمع‌هاي 10 واحدي و بیش‌تر (در زيرزمين)

تبصره 2: فضاي‌هاي عمومي مجاز در طبقه همکف که در تراکم ساختماني منظور نمي‌شود، عبارتست از:

پارکينگ و محل بازي بچه‌ها

اتاق تأسيسات به مساحت حداکثر 30 مترمربع (در صورت عدم احداث در زيرزمين)

اتاق نگهباني حداکثر به مساحت 12 مترمربع

سرسراي ورودي

استخر، سونا و مکان ورزشي که منحصراً مورد استفاده ساکنين باشد.

سرايداري جهت مجتمع‌هاي مسکوني 10 واحدي و بیش‌تر حداکثر به مساحت 30 مترمربع

تبصره 3: فضا‌هاي عمومي در طبقات ساختمان که در تراکم ساختماني منظور نمي‌شود، عبارتست از:

خرپشته و پيش‌آمدگي سقف نهايي (باران‌گير) و هم‌چنين محل تأسيسات روي بام در ساختمان‌هاي بلندمرتبه، انباري مسکوني در فضاي زير شيرواني (موارد اين بند جزء زيربنا نيز محاسبه نمي‌شود).

تبصره 4: به جزء محل پارک خودرو و انبار که مي‌تواند در اختصاص واحد‌هاي مسکوني مجموعه قرار گيرد، ساير فضا‌هاي ياد شده فوق کلاً مشاع و غيرقابل تفکيک خواهد بود.

تبصره 5: ايوان و بالکن در محاسبه سطح زير با در صورتي که از يک طرف بسته باشد ½ مساحت آن و چنانچه طرفين آن بسته باشد  مساحت آن و چنانچه کليه جهات آن به وسيله ديواره شيشه يا شبکه مسدود باشد تمام سطح آن جز سطح زيربنا محسوب مي‌شود.

تبصره 6: نورگيرهايي که مساحت آن‌ها 7 مترمربع و بیش‌تر است جزء سطح زيربنا محاسبه نخواهد شد.

تبصره 7: کليه عقب نشيني‌هاي مازاد بر خط بدنه در محدوده مالکيت در طبقه همکف به منظور ايجاد ورودي در صورتي‌که حداکثر 6/0  متر اختلاف سطح با گذر داشته باشد و بدون مانع، درب ورودي شيشه‌اي و ... متصل به گذر عمومي باشد جزء سطح زير بنا محاسبه نخواهد شد.

در پلاک‌هاي شمالي سقف ورودي نباید از حد مالکيت تجاوز نمايد و حداکثر ارتفاع آن 3 متر در نظر گرفته شود.

تبصره 8: سطح دستگاه پله‌اي که صرفاً به منظور خروج اضطراري طراحي و اجرا مي‌شوند در صورت تطبيق با ضوابط آتش نشاني جزء سطح زيربنا محسوب نمي‌شود.

تبصره 9: سطوح مرتبط به مشاعات مجتمع‌هاي مسکوني مانند دستگاه پله، سرسرا، راهرو، سالن اجتماعات، سرايداري و ساير فضاهاي رفاهي و خدماتي مشمول عوارض تراکم نخواهد شد.

تبصره 10: براي محاسبه عوارض، سطح يک واحد پارکينگ با فضاي مانور 25 مترمربع در نظر گرفته مي شود.

تبصره 11: حداقل مساحت زير بناي مفيد يک واحد مسکوني 60 مترمربع، يک واحد خدمات دفتري 50 مترمربع، يک واحد تجاري محله‌اي و ناحيه‌اي 25 مترمربع، يک واحد تجاري شهري 50 مترمربع است.

نقشه شهر

راه های ارتباطی

سامانه پیامک شهرداري :30007650002519

تلفن شهرداری :3-32583901-056

فکس :32583903-056

پست الکترونیک : info@esfeden.ir

آدرس : خراسان جنوبی - شهرستان قاینات-شهر اسفدن-خیابان شهید مطهری- مطهری13

بازدید امروز158
بازدید دیروز251
بازدید هفته860
بازدید ماه2676
کل بازدید166248