تبصره 1: در تجميع قطعات مالکيت بايد مسئله اشراف و رعايت کليه ضوابط شهرسازي و معماري در نظر گرفته شود. ايجاد قطعات تجميعي که بناي آن‌ها مشرف به فضاي آزاد قطعه مالکيت مجاور باشد، مجاز نيست.

رعايت ضابطه فوق صرفاً مشمول پلاک‌هايي است که قطعه مالکيت مجاور آن‌ها داراي اسناد مالکيت رسمي، تفکيکي مجاز و تفکيکي‌هاي قديمي مربوط به قبل از سال 1382(قانون منع فروش) باشد.

تبصره 2: کليه قطعات مالکيت در صورتي امکان برخورداري از ضوابط تشويقي تجميع را دارند که ضمن رعايت کليه ضوابط و مقررات مندرج در همين قسمت، حداقل حدنصاب تفکيک را پس از تجميع دارا باشند.

تبصره 3: در صورت تجميع قطعات مالکيت با کاربري مسکوني حداکثر تا 5000 مترمربع، اعطا تراکم تشويقي بدون پرداخت هزينه، نسبت به تراکم پايه (60 درصد) براساس مساحت‌هاي اعلام شده مطابق جدول 11 است.

 

جدول 11- تراکم تشويقي اعطايي به قطعات

مساحت حاصل از تجميع

ميزان تراکم تشويقي

400-1000 مترمربع

5 درصد تراکم پايه

1000-2000 مترمربع

10 درصد تراکم پايه

2000-5000 مترمربع

15 درصد تراکم پايه

 

  • ميزان و چگونگي اعطاي تراکم تشويقي در محدوده‌هاي تجميع شده با مساحت بیش‌تر از 5000 مترمربع باید توسط کميسيون ماده پنج تعيين و به تصويب برسد.
  • اخذ عوارض ارزش افزوده به قطعات مالکيت حاصل از تجميع تعلق نمي‌گيرد.
  • محاسبه عوارض احداث بنا در حد پايه 60% در خصوص قطعات مالکيت حاصل از تجميع مطابق ضوابط جاري و ملاک عمل شهرداري به قوت خود باقي است.

تبصره 4: در صورت تجميع پلاک‌هاي مجاور گذرهاي با عرض‌هاي متفاوت با يکديگر چه به منظور ساخت مجتمع و يا با هدف تفکيک مجدد، محاسبه عوارض پروانه ساختماني براي اولين بار پس از تجميع براساس شرايط اوليه هر يک پلاک‌ها قبل از تجميع صورت گرفته تا از تحميل هزينه‌هاي اضافي خودداري گردد.

نقشه شهر

راه های ارتباطی

سامانه پیامک شهرداري :30007650002519

تلفن شهرداری :3-32583901-056

فکس :32583903-056

پست الکترونیک : info@esfeden.ir

آدرس : خراسان جنوبی - شهرستان قاینات-شهر اسفدن-خیابان شهید مطهری- مطهری13

بازدید امروز161
بازدید دیروز251
بازدید هفته863
بازدید ماه2679
کل بازدید166251