تبصره 1: قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداري 28/1/1390 مجلس شوراي اسلامي مبناي هرگونه افراز و تفکيک در محدوده و حريم شهرها محسوب مي‌شود.

تبصره 2: تفکيک اراضي بايد با توجه به موقعيت درختان موجود بر روي زمين صورت گيرد و از هرگونه قطع درختان جلوگيري شود.

تبصره 3: نسبت عرض به طول هر قطعه مسكوني نبايد از 1 به 3 کم‌تر باشد به عبارتي اگر مساحت قطعه 200 مترمربع باشد عرض قطعه نبايد از 8 متر کم‌تر باشد.

تبصره 4: تفکيک قطعات بايد به گونه­اي باشد که امکان دسترسي سواره به تمامي قطعات موجود باشد.

تبصره 5: سهم خدماتي بدست آمده حاصل از تفكيك قطعات با مساحت بيش از 500 مترمربع تماماً در اختيار شهرداري قرار مي‌گيرد. كه به صورت پلاك جهت معوض‌هاي خدماتي شهر مورد استفاده قرار دهد. در اين خصوص شهرداري موظف است سهم خدماتي پلاک‌هاي بدست آمده حاصل از تفكيك‌ قطعات فوق را منحصراً‌ جهت آزادسازي اراضي داراي طرح استفاده نمايد.

تبصره 6: در صورتي كه زمين معوض قابل واگذاري به شهرداري کم‌تر از حد نصاب تفكيك آن ناحيه باشد مالك مي‌تواند قيمت زمين را به شهرداري واگذار نمايد.

تبصره7: تفكيك اراضي قطعات با سطح 1000 مترمربع و بیش‌تر بايد توسط اشخاص حقيقي يا حقوقي داراي پروانه نظام مهندسي (شهرسازي) و يا مهندسين ذي‌صلاح پس از انطباق آن با ضوابط ومقررات گذربندي طرح تفصيلي و اخذ تاييديه شهرداري به اداره ثبت ارائه گردد.

تبصره 8: مالکين اراضي بيش از 3000 مترمربع بايد هزينه‌ي آماده‌سازي را به شهرداري پرداخت نمايد يا آن که راساً زير نظر شهرداري نسبت به آماده‌سازي اقدام نمايد. جزئيات اين بند پس از پيشنهاد شهرداري و تصويب شوراي اسلامي شهر قابل اجرا خواهد بود.

تبصره9: نقشه‌ي تفكيكي قطعات بزرگ‌تر از 2000 مترمربع نيازمند طرح در كميسيون ماده 5 و تصويب آن خواهد بود. در اين اراضي به ازاي هر نفر سرانه‌هاي زير بايد توسط مالکان در اختيار شهرداري به منظور تأمين خدمات مورد نياز ساکنان همين محدوده قرار گيرد.

 

جدول 10- سرانه‌هاي موردنياز از تفکيک اراضي 2000 مترمربع و بیش‌تر در شهر اسفدن

کاربري

آموزشي

ورزشي

سبز

فرهنگي

مذهبي

سرانه (مترمربع)

0.6

0.5

2

0.15

0.1

 

توضيح: با توجه به ميانگين مساحت هر قطعه‌ي مالکيت در تفکيک اراضي و ساخت‌و سازهاي قابل پيش‌بيني به ازاي هر واحد مسکوني، 10 مترمربع فضاي خدماتي غير از آن چه که بايد به عنوان خالص مسکوني به شهرداري واگذار شود (25 درصد خالص مسکوني هرتفکيک اراضي به مسکوني بايد در اختيار شهرداري قرار گيرد) در اختيار شهرداري براي تأمين خدمات ساکنان آينده اين اراضي قرار گيرد.

ضمناً در تفكيك قطعات ياد شده تنها يك قطعه مي‌تواند از حد نصاب 200 مترمربع کم‌تر باشد.

تبصره 10: احداث ساختمان در قطعاتي که سطح آن‌ها حداکثر 25 درصد کم‌تر از حد نصاب ملاک عمل باشد ميسر است.

تبصره 11: به هنگام تعريض گذرها، اگر باقي‌مانده‌ي قطعه‌ي مالكيت، کم‌تر از 100 مترمربع باشد. شهرداري موظف به خريداري باقي‌مانده‌ي قطعه‌‌ي مالكيت بوده و يا امكان واگذاري آن به مالكين مجاور قطعه به شرط تجميع با قطعه‌ي ياد شده را خواهد داشت.

اختلاف ارتفاع

طول

تبصره 12: احداث مسكن در اراضي با شيب بيش از 15 درصد مطلقاً‌ ممنوع است.

= شيب زمين

 

 

تبصره 13: احداث ساختمان در قطعاتي که سطح آن‌ها حداکثر 10 درصد کم‌تر از حد نصاب ملاک عمل باشد ميسر است.

تبصره 14: به هنگام تعريض گذرها، اگر باقي‌مانده قطعه مالكيت (در صورتي که داراي ساختمان مسکوني موجود باشد) کم‌تر از 60 مترمربع باشد، شهرداري موظف به خريداري قطعه‌ مالكيت بوده و يا تجميع با قطعه‌ي مجاور ضرورت خواهد داشت.

 

ضوابط و مقررات مربوط به تامین فضاهای عمومی و خدماتی شهرها، از مصوبه مورخ 3/10/1369

ضوابط و مقررات مربوط به سطوح لازم برای تاسیسات و تجهیزات خدمات عمومی که صاحبان اراضی اعم از دولتی و غیردولتی برای استفاده از مزایای ورود به محدوده خدماتی شهر و کسب اجازه قطعه­بندی و تفکیک و ساختمان­سازی پس از رعایت مقررات قانون زمین شهری باید واگذار نمایند به شرح زیر است:

  • نسبت به مازاد بر هزار مترمربع از هر قطعه زمین در شهرهایی که طبق آخرین سرشماری کمتر از 200 هزار نفر جمعیت داشته­­اند، 50 درصد و در سایر شهرها غیر از تهران 55 درصد و در تهران 70 درصد آن به معابر و تاسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی و 20 درصد موضوع تبصره 4 قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری­ها مصوب 29 آبان 1367 مجلس شورای اسلامی تعلق گیرد.

تبصره 1: در صورتی که کاربری­های عمومی و خدماتی که طبق طرح های توسعه شهری برای قطعات مزبور معین شده، بیش از سهم مقرر در این بند باشد مقدار اضافی در مقابل زمین معوض معادل که دارای کاربری خصوصی(مسکونی، تجاری، صنعتی) باشد واگذار خواهد شد.

تبصره 2: بدیهی است معابر حاصل از تفکیک قطعات کمتر از 1000 متر نیز متعلق به شهرداری است.

2-مساحت و محل اراضی مربوط به تاسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی مطابق طرح­های هادی و جامع و تفصیلی تعیین می­شود و غیر از آنچه که متعلق به شهرداری است به او واگذار می­شود بقیه طبق قانون زمین شهری در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی قرار می­گیرد که طبق کاربری­های مصوب به دستگاه بهره­بردار تحویل دهد.

تبصره 1: از کل ذخیره اراضی حاصل از اجرای این مصوبه برای معوض فضاهای خدماتی 70% متعلق به شهرداری و 30% متعلق به دولت است.

تبصره 2: وصول مازاد بر آنچه که در این مصوبه مقرر گرید مجاز نمی­باشد.

  1. واگذاری اراضی دارای کاربری مسکونی و تجاری و صنعتی(خصوصی) که در اجرای این ضوابط و مقررات در اختیار شهرداری و دولت قرار گرفته جز به عنوان معوض تاسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی ممنوع است.

4.تعیین اولویت استفاده از اراضی معوض برای تامین فضاهای عمومی و خدماتی به عهده کمیسیون موضوع آیین نامه اجرایی تبصره10 قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران است.

نقشه شهر

راه های ارتباطی

سامانه پیامک شهرداري :30007650002519

تلفن شهرداری :3-32583901-056

فکس :32583903-056

پست الکترونیک : info@esfeden.ir

آدرس : خراسان جنوبی - شهرستان قاینات-شهر اسفدن-خیابان شهید مطهری- مطهری13

بازدید امروز175
بازدید دیروز251
بازدید هفته877
بازدید ماه2693
کل بازدید166265