فرم های موردنیاز

1-درخواست  (ویرایش09-09-99)

2-گواهی اتمام عملیات ساختمانی (در یک برگ به صورت پشت و رو پرینت گرفته شود) (ویرایش09-09-99)

3- بازدید (ویرایش09-09-99)

4-رضایت نامه مجاورین (ویرایش25-11-97)

5-گواهی استحکام بنا (در صورتی که دارای بنای مازاد بر پروانه می باشد)(ویرایش25-11-97)

نقشه شهر

راه های ارتباطی

سامانه پیامک شهرداري :30007650002519

تلفن شهرداری :3-32583901-056

فکس :32583903-056

پست الکترونیک : info@esfeden.ir

آدرس : خراسان جنوبی - شهرستان قاینات-شهر اسفدن-خیابان شهید مطهری- مطهری13

بازدید امروز159
بازدید دیروز251
بازدید هفته861
بازدید ماه2677
کل بازدید166249