مزایده بهره برداری مشارکتی از گلخانه شهرداری اسفدن

شهرداری اسفدن در نظر دارد برابر مصوبه شواری اسلامی شهر نسبت مزایده بهره برداری مشارکتی از گلخانه شهرداری اسفدن اقدام نماید.

شرایط بهره برداری:

1- کلیه هزینه های جاری (سوخت،بذر،کود و ..) به عهده شهرداری خواهد بود
2- خدمات کارگری به عهده پیمانکار خواهد بود
3- سود حاصل از این پروژه مناصفه خواهد بود
متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت و تحویل فرم و شرایط شرکت در مزایده حداکثر تا روز یکشنبه مورخ 98.09.10 به شهرداری اسفدن مراجعه و یا با شماره تلفن - 05632583901 تماس حاصل نمایند.

#مزایده
مزایده بهره برداری مشارکتی از گلخانه شهرداری اسفدن

شهرداری اسفدن در نظر دارد برابر مصوبه شواری اسلامی شهر نسبت مزایده بهره برداری مشارکتی از گلخانه شهرداری اسفدن اقدام نماید.

شرایط بهره برداری:

1- کلیه هزینه های جاری (سوخت،بذر،کود و ..) به عهده شهرداری خواهد بود
2- خدمات کارگری به عهده پیمانکار خواهد بود
3- سود حاصل از این پروژه مناصفه خواهد بود
متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت و تحویل فرم و شرایط شرکت در مزایده حداکثر تا روز یکشنبه مورخ 98.09.10 به شهرداری اسفدن مراجعه و یا با شماره تلفن - 05632583901 تماس حاصل نمایند.

#مزایده
مزایده بهره برداری مشارکتی از گلخانه شهرداری اسفدن

شهرداری اسفدن در نظر دارد برابر مصوبه شواری اسلامی شهر نسبت مزایده بهره برداری مشارکتی از گلخانه شهرداری اسفدن اقدام نماید.

شرایط بهره برداری:

1- کلیه هزینه های جاری (سوخت،بذر،کود و ..) به عهده شهرداری خواهد بود
2- خدمات کارگری به عهده پیمانکار خواهد بود
3- سود حاصل از این پروژه مناصفه خواهد بود
متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت و تحویل فرم و شرایط شرکت در مزایده حداکثر تا روز یکشنبه مورخ 98.09.10 به شهرداری اسفدن مراجعه و یا با شماره تلفن - 05632583901 تماس حاصل نمایند.

نقشه شهر

راه های ارتباطی

سامانه پیامک شهرداري :30007650002519

تلفن شهرداری :3-32583901-056

فکس :32583903-056

پست الکترونیک : info@esfeden.ir

آدرس : خراسان جنوبی - شهرستان قاینات-شهر اسفدن-خیابان شهید مطهری- مطهری13

بازدید امروز38
بازدید دیروز162
بازدید هفته380
بازدید ماه2062
کل بازدید96296