مصوبه شماره 1- دانلود

مصوبه شماره 3 - دانلود

مصوبه شماره 4و5 - دانلود

مصوبه شماره 6 - دانلود

مصوبه شماره 7 - دانلود

مصوبه شماره 8 - دانلود

مصوبه شماره 9و10 - دانلود

مصوبه شماره 11 - دانلود

مصوبه شماره 12 - دانلود

مصوبه شماره 13 - دانلود

مصوبه شماره 14 - دانلود

مصوبه شماره 15 - دانلود

مصوبه شماره 16 - دانلود

مصوبه شماره 17 - دانلود

مصوبه شماره 18 - دانلود

مصوبه شماره 19- دانلود

مصوبه شماره 20 - دانلود

مصوبه شماره 21- دانلود

مصوبه شماره 22- دانلود

مصوبه شماره 23- دانلود

مصوبه شماره 24- دانلود

مصوبه شماره 25- دانلود

مصوبه شماره 26- دانلود

 

صورتجلسات داخلی شورای اسلامی شهر در سال98

 فایل صورتجلسات داخلی - دانلود

  فایل صورتجلسات داخلی - دانلود

نقشه شهر

راه های ارتباطی

سامانه پیامک شهرداري :30007650002519

تلفن شهرداری :3-32583901-056

فکس :32583903-056

پست الکترونیک : info@esfeden.ir

آدرس : خراسان جنوبی - شهرستان قاینات-شهر اسفدن-خیابان شهید مطهری- مطهری13

بازدید امروز177
بازدید دیروز243
بازدید هفته913
بازدید ماه3093
کل بازدید53355