عمليات زيرسازي وآسفالت 28هزار مترمربع از معابر خاكي شهر اسفدن به پايان رسيد.شهردار اسفدن با بيان اين خبر گفت:باهدف بهبود وتسهيل در عبور ومرور ساكنين شهرك انقلاب ،ابوذر و رضويه ، زيرسازي وآسفالت تعدا 16 خيابان با متراژ تقريبي 28 هزار مترمربع انجام شد.
مهندس اسداللهي در ادامه خاطر نشان كرد؛در اين فاز زيرسازي وآسفالت خيابانهاي شهريار1 و4 – ولايت 36 – مطهري 9 – خيابانهاي شقايق و نيلوفر با اعتبار2410 ميليون ريال از محل بند هـ تبصره 6 قانون بودجه 96 و اعتبارات جاري شهرداري تامين گرديده است.
شهردار اسفدن در پايان افزود خيابان عطارشرقي-شهريار2 - رجايي 7و9 زيرسازي شده اما بدليل اصلاح شبكه ي آب شرب در فاز دوم آسفالت خواهدشد.به گفته ي وي در صورتيكه اصلاح شبكه آب شرب توسط آبفاي شهري تا پايان سال انجام شود اين شهرداري آمادگي آسفالت اين معابر را نيز دارد.